skip to Main Content

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos producte i/o serveis oferts en la present pàgina web per BØSCNEGRE, denominació sota la que actúa DAVID RUBIO FELIPE amb domicili al taller ubicat al C/Joaquim Monmany, Nau 12 interior, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), d’ara endavant BØSCNEGRE.

El CLIENT en el moment que compra algun dels nostres producte i/o serveis, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través dels enllaços d’”Avís Legal” i de “Política de Privacitat”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per a obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF en el moment de la contractació.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns al telèfon (+34) 93.639.54.90 i/o en el mail info@boscnegre.com.

1. PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel producte i/o producte i/o servei adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a BØSCNEGRE les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establerts en la web www.boscnegre-com per als producte triat.

Els producteS que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l’Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada producte.

Les despeses de transport i lliurament del producte SÍ estan incloses en el preu.

Una vegada finalitzada la selecció del producte de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) i les despeses de gestió, embalatge i enviament.

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

2. PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d’aquesta pàgina web solament podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes i/o serveis de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la reserva es va indicant a la pàgina web i només han de seguir-se els següents passos:

 1. Triar el producte que es desitgi adquirir.
 2. En seleccionar un producte podrà ser afegit a la Cistella de la Compra i podrà triar entre continuar comprant o tramitar la comanda.
 3. Per a tramitar la comanda serà necessari complimentar un formulari de registre amb les seves dades personals.
 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.
 5. Seguidament, se li notificarà la modalitat d’entrega del producte adquirit que serà a domicili.
 6. Així mateix, serà necessari indicar l’adreça de facturació i, si ha seleccionat l’opció d’enviament a domicili, la de lliurament dels productes adquirits. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i el lliurament.
 7. Una vegada tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.
 8. En la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.
 9. Una vegada introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó “Confirmar compra”.
 10. Una vegada premut el botó “Confirmar compra” s’enviarà un correu electrònic amb la confirmació de la comanda i la informació sobre el lliurament.

El CLIENT es dona per informat que les fotografies i descripcions del producte a la pàgina web són una imatge aproximada dels productes oferts pel que és possible que puguin diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels producte oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

3. DISPONIBILITAT I ENTREGA

La compra dels productes oferts per BØSCNEGRE són accessibles des de qualsevol part del món però es troben disponibles per a la seva distribució exclusivament a Espanya (territori peninsular).

Les comandes es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.

En condicions normals, tots els productes que apareixen en la nostra Web es troben disponibles per al seu lliurament immediat en els terminis indicats. Els productes oferts per BØSCNEGRE estaran sempre subjectes a disponibilitat que s’indicarà específicament en la nostra Web per a cada un; en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s’informarà degudament de la falta de disponibilitat al client per a la compra.

En els casos en els quals, una vegada realitzada la comanda, el producte contractat pel CLIENT es trobi esgotat, se l’informarà d’això degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars d’igual preu i qualitat al comprat. Si així i tot, el CLIENT no estigués interessat a acceptar l’alternativa proposada, BØSCNEGRE procedirà a la devolució de la suma ja abonada i li informarà dels tràmits i plaços de reemborsament.

Així mateix, en alguns casos, els productes oferts per BØSCNEGRE s’elaboren especialment. Això succeeix, fonamentalment, en les comandes de determinats articles (productes elaborats de manera personalitzada) que impliquen la seva elaboració especialment per a la comanda en concret, d’acord amb les especificacions del CLIENT. En condicions normals, es troben disponibles per al seu lliurament en els terminis indicats però degut a la personalització del producte, aquests terminis podrien ser superiors, cosa que s’indicarà expressament al CLIENT.

El termini màxim de lliurament del producte a domicili a partir del moment en que hàgim confirmat el seu pagament dependrà del tipus de producte adquirit. El lliurament es realitzarà en el domicili del client els dies laborables (de dilluns a divendres).

El plaç estimat d’entrega s’indicarà en el correu electrònic de confirmació de la comanda. Aquests terminis de lliurament són aproximatius i en cap cas vinculants per a BØSCNEGRE, ja que dependran de les característiques del producte.

És recomanable que el CLIENT comuniqui les seves preferències horàries per al lliurament en emplenar les dades de la comanda.

El lliurament de la comanda s’efectuarà pel transportista conjuntament amb un albarà de lliurament en l’adreça indicada en l’ordre de comanda que el client haurà de signar com a document de recepció. Així mateix, el CLIENT estarà degudament informat en el cas que hi hagi una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu i podrà consultar-ho a través del nostre correu electrònic.

Si no fos possible el lliurament en l’adreça indicada per absència del destinatari, el transportista es posarà directament en contacte amb el CLIENT, i se li indicarà detalladament els passos a seguir. En el cas que la impossibilitat del lliurament sigui ocasionada per haver-se consignat una adreça errònia, el cost de la reexpedició de la comanda serà a càrrec del CLIENT.

BØSCNEGRE no es responsabilitza dels retards en els lliuraments de les productes comprades per causes atribuïbles al transportista.

Amb l’objectiu que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda. Així mateix, el CLIENT pot consultar l’estat de la seva comanda enviant un correu electrònic a l’adreça info@boscnegre.com o bé directament a través de l’enllaç de seguiment facilitat per l’empresa de transport, en el seu cas.

4. PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT

S’accepten les següents formes de pagament:

 • Paypal: La transacció es realitza connectant directament amb la pasarel·la de pagament (BBVA).
 • Stripe: La transacció es realitza connectant directament amb la pasarel·la de pagament (BBVA).

Una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació d’aquest.

BØSCNEGRE no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

EL pagament és previ a la prestació del producte per la qual cosa BØSCNEGRE no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament d’aquest. BØSCNEGRE es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els producte prestat davant qualsevol incidència en matèria de cobrament d’aquests.

5. FACTURES

En realitzar el pagament corresponent, rebrà un correu de confirmació, així com la factura de la seva compra. Si el CLIENT ho desitja, pot sol·licitar per correu electrònic la factura de la seva compra en format paper a l’adreça info@boscnegre.com.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant BØSCNEGRE exonerat de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

6. GARANTIA

Tots els nostres productes queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits pel fabricant contra defectes de producció per un termini de dos anys des de la data de compra. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o de material, encara que serà necessari que es posi de manifest la falta de conformitat en un termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o a una tara en el producte. Durant el període de garantia el CLIENT podrà retornar el producte i procedirem a la seva reparació o substitució. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO seran per compte del CLIENT.

El document de garantia és la factura de compra.

La gestió de la garantia, en el cas en què procedeixi, s’haurà de portar a terme directament amb el fabricant.

7. DEVOLUCIONS

Les presents condicions de devolució dels nostres productes no s’apliquen en el cas d’exercici del dret de desistiment.

Sense perjudici del que s’estableix en la clàusula 8 sobre el dret de desistiment, només s’admetran devolucions o canvis dels productes en cas de defecte de fàbrica, danys en el transport o errors de lliurament. En qualsevol cas, no hauran d’haver transcorregut més de 15 dies des que va tenir coneixement d’ella i s’hauran d’incloure l’embalatge i accessoris. Es comprovarà prèviament a l’acceptació de què es tracta d’un defecte o anomalia de fabricació o d’embalatge i no un ús, manipulació o magatzematge inadequats o negligents. S’acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d’error en la comanda s’oferirà a CLIENT, si és possible, la seva substitució per una altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap mena de compensació. Les despeses que generi l’enviament de la comanda reparada o correcta seran a càrrec de BØSCNEGRE.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part de BØSCNEGRE de l’estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s’han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda.

BØSCNEGRE es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en les quals van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l’enviament d’un correu electrònic a info@boscnegre.com realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, serà necessari assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Una vegada rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

8. DRET DE DESISTIMENT

Té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos a BØSCNEGRE (David Rubio Felipe) C/ Joaquim Monmany, nave 12 interior, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o a la següent adreça de correu electrònic info@boscnegre.com la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment

A la atenció de:

BØSCNEGRE (David Rubio Felipe)
C/ Joaquim Monmany, nau 12 interior
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).
info@boscnegre.com

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé o producte:

Rebut/Demanat el:

Nom del consumidor:

Signatura del consumidor

Data

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot trigar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

El CLIENT suportarà els costos directes de devolució dels béns, per la qual cosa es deduirà del reemborsament el cost de recollida, excepte en el cas en què el motiu sigui de qualitat defectuosa o error en l’enviament per part nostra.

L’informem que podrem retenir aquest reemborsament fins a haver rebut els béns o productes, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Una vegada notificada la sol·licitud de desistiment, haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns a BØSCNEGRE (David Rubio Felipe) C/ Joaquim Monmany, nave 12 interior, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. El cost de devolució dels béns o productes serà al seu càrrec.

Els béns o productes objecte de devolució han d’estar en perfecte estat, no haver estat danyats, no presentar deformacions, ni presentar signes de desgast o taques. Vostè serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

IMPORTANT:

Segons el que s’estableix en el Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, l’informem que el dret de desistiment no serà aplicable:

 1. Art. 103 c) Al subministrament de productes i/o béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

9. PERFECCIÓ DEL CONTACTE I MODIFICACIONS DELS PRODUCTES I/O SERVEIS

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i l’enviament al CLIENT d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

BØSCNEGRE es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus productes o serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

10. OBLIGACIONS DE LES PARTS

BØSCNEGRE es compromet a proporcionar al CLIENT els productes que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del producte, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i a la seva recepció en el lloc indicat per al seu lliurament.

BØSCNEGRE no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes en la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a BØSCNEGRE qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

11. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement a BØSCNEGRE qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-lo en coneixement de BØSCNEGRE en l’e-mail o telèfons indicats en la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Producte i/o serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l’informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als producte i/o serveis en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça d’e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça info@boscnegre.com indicant en l’assumpte la paraula BAIXA.

12. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als producte i/o serveis oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Confirmar compra” indicat en la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del producte.

13. NORMATIVA APLICABLE

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas.

Així mateix, posem a la disposició dels nostres clients el següent enllaç d’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

14. DADES PERSONALS

El procés de contractació requereix que empleni formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes i, si l’autoritza, per a remetre-li informació comercial sobre els nostres producte i/o serveis. El subministrament d’aquestes dades personals requereix l’aprovació prèvia de la nostra Política de Privacitat.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 03/05/2021. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i producte i/o serveis oferts. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Back To Top